Mokyklos dokumentai

Mokyklos 
nuostatai

Atsisiųsti 126 KB

Vidaus tvarkos 
taisyklės

Atsisiųsti 122 KB

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema

Atsisiųsti 65.5 KB

 
2011-2012 m. m. mokyklos ugdymo planas

2011-2012 m. m. mokyklos veiklos programa

2012-2013 m.m. pamokų tvarkaraštis mokiniams (klasėms)

2012-2013 m.m. pamokų tvarkaraštis mokytojams